Privacyverklaring Lion Mail!

Inleiding

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Lion Mail!, hierna aan te duiden als ‘LM!’.

LM! verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten, relaties en partners.
Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en in het kader van
onze gestelde bedrijfsdoelen.

In dit privacy beleid leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens
verwerken. Dit privacy beleid heeft betrekking op onze dienstverlening en communicatie
met relaties, klanten, potentiële klanten en partners.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

LM! verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld via een
aanmeldformulier op onze website voor de nieuwsbrief, het ontvangen van een whitepaper,
het ontvangen van extra tips na het lezen van onze blog of bij het inschrijven voor een van
onze kennissessies. Wanneer je je jezelf hiervoor registreert vragen wij je om je persoonlijke
en/of bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met reeds
eerder verkregen gegevens via andere aanvraagformulieren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Geslacht
• E-mailadres
• Dubbele opt-in voor mailings
• Bedrijfsnaam
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een
aanmeldformulier in te vullen of in correspondentie en telefonisch contact
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Gegevens over je interacties (open- en klikgedrag) indien je nieuwsbrieven van ons
ontvangt
• Openbare data verkregen van internet en sociale profielen.
Van klanten verwerken wij nog een aantal andere gegevens naast bovengenoemde
persoonsgegevens, dit zijn:
• Factuur- en betaalgegevens
• Gegevens over je activiteiten binnen onze software (open- en klikgedrag) en
Dienstverlening

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze dienst(en) te kunnen leveren zoals
overeengekomen of om je de service te bieden waar je je voor hebt ingeschreven. Dit kan
gaan om het versturen van relevante mailings om je bijvoorbeeld te informeren over
belangrijke ontwikkelingen binnen LM! of over aankomende workshops en trainingen. Maar
ook bijvoorbeeld om je te vragen om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Om je zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen bij het gebruik van onze
software door je te helpen met supportvragen.
• Om onze dienstverlening en e-mailmarketingsoftware te verbeteren.
• Om vanuit een service- en marketingoogpunt met je te kunnen communiceren via
onze software en andere kanalen.
• Om je vraag naar extra informatie via onze website, e-mail of telefonisch contact te
kunnen beantwoorden.
• Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en).
• Om kloppend te factureren.
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en
belastingplicht).

Deze doeleinden kunnen worden geschaard onder de volgende rechtsgronden:
1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou;
2. Wettelijke verplichtingen;
3. Toestemming van de gebruiker;
4. Gerechtvaardigde marketingbelangen van LM!.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Ten behoeve van de verwerking van jouw persoonsgegevens worden je gegevens voor
langere tijd bewaard om je gedurende de looptijd van de overeenkomst of bij een verzoek
naar informatie, te allen tijde van dienst te kunnen zijn.
We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen of verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden. Om onze
overeenkomst met jou uit te voeren kan het zijn dat wij dienstverleners inschakelen. Deze
dienstverleners zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken zoals overeengekomen met
ons en zullen deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

Het gebruik van Cookies

Op onze websites wordt er gebruik gemaakt van tracking cookies met als doel om jouw
surfgedrag te kunnen analyseren in Google Analytics.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij verwerken jouw gegevens omdat het wettelijk verplicht is, om te voldoen aan een
gesloten overeenkomst met jou of voor een gerechtvaardigd marketingbelang. Wanneer je
het hier niet mee eens bent sta je in je recht om je persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hieronder leggen we uit hoe je dit precies kunt doen.

Gegevens inzien en/of corrigeren

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen in te zien en
eventueel te corrigeren. Dit kun je heel eenvoudig doen door de ‘Wijzig je profiel’ link te
gebruiken die je onderaan onze mailings vindt. Wanneer je dit doet kun je alle
persoonsgegevens zien die verwerkt zijn in ons systeem en heb je direct de mogelijkheid om
hier wijzigingen in aan te brengen.

Naast deze optie kun je ook altijd kiezen voor het indienen van een verzoek tot inzage via
Support @ ({lionmail({.nl. Wij zullen hier binnen een week gehoor aan geven.

Toestemming intrekken of bezwaar maken

Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LM!.
Dit kun je doen door een verzoek in te dienen via support @ ({lionmail({.nl. Wij zullen hier
binnen een week gehoor aan geven.

Gegevens verwijderen

Naast het intrekken van je eventuele toestemming of het maken van bezwaar, heb je ook
het recht om een verzoek in te dienen om je verwerkte gegevens te laten verwijderen.
Dit kun je wederom doen door een verzoek in te dienen via support @ ({lionmail({.nl. Wij
zullen hier binnen een week gehoor aan geven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat je bij ons een
uittreksel van je gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Excel) kunt opvragen,
zodat je deze eenvoudig kunt doorsturen naar een andere partij.

Klacht indienen

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun
website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus en hierom nemen we
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht je het vermoeden hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er
aanwijzingen zijn van misbruik. Meld ons dit dan via support @ ({lionmail({.nl, zodat wij hier
direct op kunnen handelen.

Identificatie

Bij het indienen van het verzoek kunnen we je vragen om een kopie te vragen van je
identiteitsbewijs, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en
we je persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen
aanbrengen in jouw gegevens.

Wijzigingen

LM! houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen
zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. De laatste wijzigingen dateren van 7
juni 2021.

Contactgegevens

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, of een beroep wil doen op één van je
wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Lion Mail! (Een initiatief van Lion Internet)
Passage 240
2741 GS, Waddinxveen
Telefoon: 085-04 10 177 | 06 387 299 57 11
E-mail: support @ ({lionmail({.nl